Bendra informacija apie EURIBOR indeksus

Kintama palūkanų norma – palūkanos, kurias sudaro kintama palūkanų dalis (pvz. EURIBOR indeksas) ir kreditui nustatyta marža, kuri nustatoma kiekvienam klientui individualiai. Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos sutarties sudarymo dieną ir nustatytu periodiškumu keičiasi, priklausomai nuo kredito kintamos palūkanų dalies pokyčių – kylant EURIBOR indeksui, didėja už kreditą mokamos palūkanos, mažėjant EURIBOR indeksui – mažėja už kreditą mokamos palūkanos. Sutarties sąlygose gali būti numatyta sąlyga, jog, indeksui pasiekus neigiamą reikšmę, laikoma, kad kintama palūkanų dalis lygi nuliui.

EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate) yra orientacinis palūkanų dydis Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir yra vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai yra pasiruošę skolinti pinigus eurais kitiems bankams.  EURIBOR reikšmes savo tinklalapyje kasdien skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute – EMMI). Atnaujinamas kasdien EURIBOR indekso reikšmes galite pamatyti šiame tinklalapyje https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html.

Kintama palūkanų dalis, priklausomai nuo sutarties sąlygų, kinta kas 3, 6 arba 12 mėnesių, todėl bendras mokamų palūkanų dydis gali sumažėti arba padidėti priklausomai nuo kintamos palūkanų dalies pokyčio. Imdami kreditą su kintamomis palūkanų normomis, turite įvertinti tai, kad kintamos palūkanų dalies didėjimo atveju Jūsų mokamos įmokos gali ženkliai padidėti.

Kredito grąžinimo būdai čia.

Bendra informacija apie UNIBOR12 indeksą

Kintama palūkanų norma – palūkanos, kurias sudaro kintama palūkanų dalis (pvz. UNIBOR12 indeksas) ir kreditui nustatyta marža, kuri nustatoma kiekvienam klientui individualiai. Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos sutarties sudarymo dieną ir nustatytu periodiškumu keičiasi, priklausomai nuo kredito kintamos palūkanų dalies pokyčių – kylant UNIBOR12 indeksui, didėja už kreditą mokamos palūkanos, mažėjant UNIBOR12 indeksui – mažėja už kreditą mokamos palūkanos. Sutarties sąlygose gali būti numatyta sąlyga, jog, indeksui pasiekus neigiamą reikšmę, laikoma, kad kintama palūkanų dalis lygi nuliui.UNIBOR12 – tai kintama kreditų palūkanų normos dalis, kuri parodo vidutinius Lietuvos centrinės kredito unijos (toliau – LCKU) grupei priklausančių kredito unijų išteklių kaštus. UNIBOR12 yra vidinis LCKU indeksas ir yra naudojamas tik LCKU grupei priklausančių kredito unijų palūkanų normoms nustatyti. Indeksas apskaičiuojamas kaip vidutinė svertinė metinė palūkanų norma, už kurią kredito unijos iš savo narių pritraukia 1 metų trukmės (360-367 dienos imtinai) terminuotuosius indėlius. Iš skaičiavimų, eliminuojama 15 proc. indėlių turinčių didžiausią palūkanų normą ir 15 proc. indėlių turinčių mažiausią palūkanų normą, t. y. skaičiavimams naudojami terminuotieji indėliai, kurių palūkanų norma yra tarp 15 ir 85 procentilių visų terminuotųjų indėlių. Indeksą nuo 2014 metų skaičiuoja LCKU ir pasibaigus mėnesiui per tris darbo dienas skelbia internetiniame tinklalapyje https://lku.lt/palukanu-normos/.

Kintama palūkanų dalis, priklausomai nuo sutarties sąlygų, kinta kas 3, 6 arba 12 mėnesių, todėl bendras mokamų palūkanų dydis gali sumažėti arba padidėti priklausomai nuo kintamos palūkanų dalies pokyčio. Imdami kreditą su kintamomis palūkanų normomis, turite įvertinti tai, kad kintamos palūkanų dalies didėjimo atveju Jūsų mokamos įmokos gali ženkliai padidėti.

Daugiau informacijos rasite čia.

Kredito grąžinimo būdai – čia .