Naujienos

Šaukiamas Druskininkų kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS:

Druskininkų kredito unijos narių dėmesiui!

Pranešame, kad neįvykus šaukiamam susirinkimui, pakartotinis eilinis
visuotinis DRUSKININKŲ KREDITO UNIJOS (į/k 110090118) narių susirinkimas
bus šaukiamas 2022 m. kovo 25 d. 11.00 val. adresu: M. K. Čiurlionio g.
111, Druskininkai, numatant šią darbotvarkę;

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas .

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo, iki valdybos kadencijos pabaigos.

9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

10. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

11. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus mažinami), atsižvelgiant į patirtus nuostolius.

Dėl šalyje esančios sudėtingos situacijos dėl Covid19 ligos rekomenduojame/prašome balsuoti raštu iš anksto užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia, o prašymą balsavimo biuleteniui čia arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2022-03-25, 10:30 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: [email protected]

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą,

Administracijos vadovė Živilė Rodienė, tel. 8 672 84252, 8 313 52315, el. paštas [email protected]

Atgal