Naujienos

Šaukiamas Druskininkų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Druskininkų kredito unijos narių dėmesiui!

2023  m. kovo 17 d. 11:00 val. Druskininkų kredito unijos buveinės  patalpose, esančioje M. K. Čiurlionio g. 111, 66161 Druskininkai, šaukiamas DRUSKININKŲ KREDITO UNIJOS, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę;

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

7. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

8. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus mažinami), atsižvelgiant į patirtus nuostolius.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia, o prašymą balsavimo biuleteniui čia arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2023-03-17, 10:30 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: [email protected]

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. kovo 24 d. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą,

Administracijos vadovė Živilė Rodienė, tel. 8 672 84252, 8 313 52315, el. paštas [email protected]

Atgal