Naujienos

Druskininkų kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Druskininkų kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo,
įvykusio 2023 m. kovo mėn. 24 d., priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

         NUTARTA: Įvertinti teigiamai vidaus audito tarnybos ataskaitą už 2022 m

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

         NUTARTA: Įvertinti teigiamai valdybos ataskaitą už 2022 m.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti teigiamai paskolų komiteto ataskaitą už 2022 m.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA:

4.1) Patvirtinti 2022 m. metinę finansinę atskaitomybę.

4.2) Patvirtinti kredito unijos 2022 metų nuostolio paskirstymo tvarką pagal nutarimo projektą.

  1. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti Druskininkų kredito unijos naujos redakcijos įstatus.

  1. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

SUSIPAŽINO: Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei

pajinis kapitalas.

  1. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus mažinami), atsižvelgiant į patirtus nuostolius.

SUSIPAŽINO: Apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus mažinami), atsižvelgiant į patirtus nuostolius.

Daugiau informacijos Druskininkų kredito unijos patalpose, adresu: M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai  arba telefonu 8-313-52315.

Druskininkų  kredito unija

Atgal