04/24 

Druskininkų kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2020 m. balandžio mėn. 24 d., priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti teigiamai vidaus audito tarnybos ataskaitą už 2019 m.

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti teigiamai valdybos ataskaitą už 2019 m.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Įvertinti teigiamai paskolų komiteto ataskaitą už 2019 m.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA:

      4.1. Patvirtinti 2019 m. metinę finansinę atskaitomybę.

      4.2. Patvirtinti kredito unijos 2019 metų pelno paskirstymo tvarką pagal nutarimo projektą.

  1. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

Druskininkų kredito unijos valdyba