03/30 

Druskininkų Kredito unijos narių dėmesiui!

2020 m. balandžio 15 d. 11 val. Druskininkų kredito unijos buveinės  patalpose, esančioje M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai, šaukiamas Druskininkų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai.

Neįvykus šaukiamam susirinkimui (jeigu nebūtų kvorumo) pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2020 m. balandžio 24 d. 11.00 val.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome kredito unijos narių, visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia, o prašymą balsavimo biuleteniui čia arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, nuskenuotus atsiųsti el.paštu: dku@lku.lt

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą

Administracijos vadovė Živilė Rodienė, 8 672 84252, dku@lku.lt,